การแจ้งเบาะแสผู้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก

ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำผิดโดยละเอียดที่สุด

ใครที่ต้องถูกแจ้ง

ต้องแจ้งข้อมูลอะไรบ้าง

รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ดังนี้ ถ้าผู้ล่วงละเมิดเป็นชาวต่างประเทศ

แจ้งไปที่ไหน

หมายเลข 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่คิดค่าบริการ (ถ้าแจ้งเป็นภาษาอังกฤษ ต้องภายในเวลา 9:00-17:00 น.) การแจ้งเป็นภาษาอังกฤษ หลังเวลาทำงาน โทรได้ที่ 08 1307 2111 (FACE มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก)

อีเมลล์ report@trafcord.org (TRAFCORD หน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย)

แจ้งไปที่สถานทูตประเทศสัญชาติของผู้ล่วงละเมิด ที่มีในประเทศไทย ตรวจสอบรายชื่อสถานทูตและสถานกงศุลในประเทศไทยได้ที่ www.embassiesabroad.com

English Language

Links

Free Web Hosting