ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

เด็กที่อยู่อาศัยและทำงานตามท้องถนนในเขตท่องเที่ยวค่อนข้างเสี่ยงกับอันตรายหลายรูปแบบ ที่สำคัญๆ จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้ยาเสพติด การค้ายาเสพติด โรคผิวหนัง ปัญหาทางจิต โสเภณีเด็ก การคุกคามทางเพศ เสี่ยงที่จะถูกตำรวจจับ สุขภาพทรุดโทรม การแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ การเข้าร่วมกลุ่มแก๊งค์และการทะเลาะวิวาท

ในปัจจุบัน มีเด็กเร่ร่อนราว 300 คนที่อาศัยอยู่และทำงานในย่านนักท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ ทั้งยังพบอีกจำนวนมากในพื้นที่อื่นๆ ของเชียงใหม่ เด็กเร่ร่อนส่วนใหญ่ในย่านนักท่องเที่ยว เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า โดยส่วนมากข้ามมาจากพม่า เด็กหลายคนเดินทางมาพร้อมครอบครัว ซึ่งหนีภัยปัญหาความขัดแย้งในประเทศ ปัญหาการล่วงละเมิดและความยากจนแสนสาหัสในพม่า การบังคับค้าประเวณีซึ่งมีทั้งกรณีที่ถูกหลอกพาข้ามแดนมาและกรณีที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย

มีเงื่อนไขหลายประการที่เอื้อให้สถานการณ์เด็กเร่ร่อนยังคงดำรงอยู่อย่างสืบเนื่อง แต่ปัจจัยที่สำคัญมีดังนี้

English Language

Linksการค้าเด็กเป็นธุรกิจที่ให้ผลกำไรตอบแทนงดงาม จึงไม่ง่ายที่จะกวาดล้าง ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมักมีส่วนทำให้เด็กที่ฐานะยากจนเป็นเป้าของการแสวงหาผลประโยชน์ อย่างไรก็ตามการกระตุ้นให้สังคมเข้ามาร่วมกันรับรู้ และปฏิบัติการ จะนำพาไปสู่สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก และปกป้องเด็กอีกจำนวนมากไม่ให้ถูกล่อลวงไปแสวงหาผลประโยชน์

Free Web Hosting