การค้าเด็กเป็นธุรกิจที่ให้ผลกำไรมหาศาลโดยเกี่ยวพันกับอาชญากรรม การฉ้อฉล และการล่อลวง การค้าประกอบไปด้วยการจัดหาเด็ก การเคลื่อนย้ายส่งเด็ก ทั้งภายในและข้ามแดน ด้วยการบังคับ การขมขู่ การผูกมัดด้วยหนี้สิน กระทั่งการหลอกลวง ทั้งหมดเพื่อการแสวงประโยชน์ เด็กถูกซื้อและขายราวกับสินค้า แล้วยังถูกบังคับให้ทำงานในภาวะการณ์ที่เลวร้าย ทั้งบังคับค้าประเวณี ถูกทุบตีทำร้าย หรือทำงานเยี่ยงทาสในโรงงานนรก


Free Web Hosting