การค้าประเวณีเด็กเป็นการใช้เด็กในกิจกรรมทางเพศโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรืออื่นๆ การค้าประเวณีเด็กยังรวมถึงบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้เสนอขายเด็กเพื่อจุดประสงค์ทางเพศ เพื่อที่จะได้เงินหรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ ความต้องการโสเภณีเด็กพบทั้งจากภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาอัตราความต้องการเพิ่มขึ้น ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามา


Free Web Hosting